Nogle områder af siden kan kræve, at du afgiver oplysninger for at kunne gøre brug af forskellige muligheder (f.eks. abonnementer på nyhedsbreve, råd, vejledning og håndtering af dine bestillinger), eller for at du kan deltage i forskellige aktiviteter (f.eks. konkurrencer eller andre promotions). Hver gang, du bliver bedt om at afgive oplysninger, vil du blive orienteret om, hvilke oplysninger der er obligatoriske, og hvilke der er valgfri.

Brug og videregivelse af oplysninger
Med mindre andet er oplyst, vil vi bruge dine oplysninger til at forbedre indholdet på denne side, til at målrette siden til dine behov, til at sende information til dig (hvis du har bedt om det), i vores marketing- og researcharbejde og til de formål, der er specificeret i denne persondatapolitik.

Hvis du afgiver personligt identificerbare oplysninger, kan vi kombinere disse oplysninger med andre aktivt indsamlede oplysninger, medmindre vi har angivet andet ved indsamlingen af de konkrete oplysninger.

Vi vil tage alle rimelige forholdsregler for at undgå, at personligt identificerbare oplysninger bliver kombineret med passivt indsamlede oplysninger, medmindre vi har dit samtykke til det.

Vi kan videregive dine personligt identificerbare oplysninger til andre selskaber, der er tilsluttet McNeil på verdensplan, hvis disse har accepteret at behandle dem i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik. Endelig kan vi videregive dine personligt identificerbare oplysninger til tredje part uden for Danmark – dog kun

  1. til leverandører der bidrager til udførelsen af vores forretningsaktiviteter f.eks. færdiggørelse, teknisk bistand, leveringsservice og finansielle samarbejdspartnere. I givet fald vil vi kræve, at tredjeparten samtykker i at behandle oplysningerne i overensstemmelse med denne persondatapolitik.
  2. i forbindelse med salg, overdragelse eller anden overførsel af den internetside-virksomhed, som oplysningerne vedrører. I givet fald vil vi kræve, at enhver køber samtykker i at behandle oplysningerne i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik. Eller
  3. hvor gældende lov, retspraksis eller statslige regulativer kræver det.

Adgang og korrektioner
Hvis du vil sikre dig, at dine personligt identificerbare oplysninger er korrekte, opdaterede og komplette, bedes du venligst kontakte os som beskrevet herunder. Vi vil gøre alt, hvad der med rimelighed kan forventes, for at opdatere, korrigere eller slette personligt identificerbare oplysninger, som er i vores besiddelse, og som du tidligere har videregivet til denne side.

Sikkerhed
Vi tager alle rimelige forholdsregler for at beskytte dine personligt identificerbare oplysninger, når du videresender dem fra din computer til vores side - også for at beskytte sådanne oplysninger mod bortkomst, misbrug og uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændringer eller destruktion. Du bør være opmærksom på, at ingen internettransmission er 100% sikker eller fejlfri.

 

Videre