Johnson&Johnson

Johnson & Johnson blev grundlagt i 1886 og har 120.000
medarbejdere i 157 lande. Verden over prioriterer alle Johnson & Johnson medarbejdere i rækkefølgen 1. patienter og øvrige kunder, 2. ansatte, 3. samfund og 4. aktionærer – hvilket fremgår af det ”Credo”, der har været fundamentet for Johnson & Johnson i 60 år.

Credo betyder ”jeg tror”.
Her er, hvad vi tror på i Johnson & Johnson:

Vi er ansvarlige over for læger, sygeplejersker, patienter og alle andre, som bruger vores produkter og service.
For at kunne imødekomme deres ønsker må vores produkter være af højeste kvalitet. Ordrer må effektueres omgående og
omhyggeligt. For at holde rimelige priser må vi bestræbe os på at begrænse vores omkostninger. Vores leverandører og
forhandlere må have mulighed for at opnå en rimelig fortjeneste.

Vi er ansvarlige over for vores ansatte, for alle som arbejder hos os over hele landet.
Den enkeltes personlighed må respekteres. Vi må respektere deres stilling og påskønne deres indsats. De skal føle sig trygge på deres arbejdsplads. Lønningerne skal være rimelige og stå i forhold til den personlige indsats, og arbejdsforholdene skal
være hygiejniske, ordnede og sikre.

Vi må være lydhøre over for metoder, der støtter vores ansatte i deres familieansvar.
Enhver må have fri adgang til at fremkomme med forslag og klager. Alle kvalificerede skal have mulighed for ansættelse, udvikling og avancement. Vi må ansætte kvalificerede ledere,
og deres handlinger må være retfærdige og etiske.

Vi er ansvarlige over for det nære samfund, vi lever og arbejder i, og over for omverdenen.
Vi må bestræbe os på at være gode samfundsborgere – støtte gode sager og velgørende formål og bære vores rimelige del af skattebyrden. Vi vil tilskynde til samfundsforbedringer, bedre sundhedstilstand og uddannelse. Vi må passe godt på den ejendom, vi har fået betroet, og beskytte miljø og ressourcer.

Endelig er vi ansvarlige over for vores aktionærer.
Selskabet må have en sund økonomi. Vi må eksperimentere med nye ideer. Vi må forske, udvikle nye programmer og betale for fejltagelser. Nyt materiale må indkøbes, nye faciliteter skaffes
og nye produkter lanceres. Reserver må frembringes for at modstå ugunstige tider. Arbejder vi efter disse principper, skulle aktionærerne få et rimeligt udbytte.

Med venlig hilsen
Patrik Magnusson
General Manager
Johnson & Johnson Consumer Nordic - a division of McNeil Denmark ApS