Juridiske Forhold

Indholdet på Mcneil.dk er ejet eller kontrolleret af McNeil Denmark ApS og beskyttet af international copyrightlovgivning. Du må kun downloade indhold til personligt brug og til ikke-kommercielle formål, og det er ikke tilladt at ændre eller redigere i indholdet eller gengive det i nogen form. Indholdet må ikke kopieres ellers udnyttes på nogen måde.

McNeil Denmark ApS vil tage alle rimelige forholdsregler for, at oplysningerne på Mcneil.dk er ajourførte og korrekte, men afgiver ingen erklæringer om eller garantier for, at samtlige oplysninger er korrekte, ajourførte eller fuldstændige. McNeil Denmark ApS kan ikke holdes ansvarlige for nogen skade eller overlast, der måtte følge af din adgang til eller manglende mulighed for at få adgang til Mcneil.dk – eller fra din tiltro til de oplysninger, der er lagt ud på denne side. Mcneil.dk henvender sig alene til forbrugere i Danmark.

Mcneil.dk kan indeholde links eller referencer til andre internetsider, men McNeil Denmark ApS har ikke noget ansvar for indholdet på disse eller andre sider og kan ikke holdes ansvarlige for nogen skade eller overlast, der måtte følge af dette indhold. Ethvert link til andre sider er udelukkende fremlagt som en service for brugerne af denne internetside.

De varemærker, servicemærker, handelsnavne, firmanavne, emballager og produkter, der optræder på Mcneil.dk, er beskyttet i Danmark og internationalt. Ingen af dem må anvendes uden forudgående, skriftlig godkendelse fra McNeil Denmark ApS, bortset fra henvisninger til produkter eller serviceydelser fra virksomheden.

Enhver personligt identificerbar oplysning, der videregives elektronisk til Mcneil.dk, er reguleret af denne sides Persondatapolitik. McNeil Denmark ApS er stillet frit med hensyn til brug eller kopiering af alle andre former for information, der videregives i.f.m. denne elektroniske kommunikation - inklusive alle ideer, opfindelser, concepts, teknikker eller know-how, der fremlægges i denne sammenhæng - til ethvert formål. Et sådant formål kan være videregivelse til tredje part og/eller udvikling, fabrikation og/eller markedsføring af varer eller serviceydelser.

Afsenderen af enhver kommunikation til McNeil Denmark ApS er ansvarlig for kommunikationens indhold og oplysninger, inklusive at indholdet er sandt og korrekt.